Ruokavisan säännöt

Kohderyhmä ja kilpailuaika

Ruokavisa-osaamiskilpailun kohderyhmänä ovat yläkoululaiset oppilaat (7-9 lk). Muutkin luokka-asteet voivat osallistua, mutta heidän suoritustaan ei oteta huomioon kilpailussa.

Ruokavisa–osaamiskilpailussa testataan Ruokatiedon sivustolla ja oppitunneilla opittua ruuantuotannon vastuullisuuden ja vastuullisen kuluttajuuden tietoja, taitoja ja tekoja. Kilpailu on valtakunnallinen.

Osallistumisaika on vuosittain erikseen määritelty ajanjakso. Ruokavisa tehdään netissä opettajan valitseman oppitunnin aikana. 

 

Visaan osallistuminen

Ennen visan tekemistä opettajan tulee rekisteröityä Ruokavisaan osoitteessa www.ruokavisa.fi/opettajalle. Tällä sivulla opettaja lisää opetusryhmät sekä saa jokaiselle ryhmälle oman osallistumiskoodin. Rekisteröityneet opettajat saavat lisäohjeita sähköpostitse ennen uuden Ruokavisan alkua.

Osallistuminen kilpailuun tapahtuu tekemällä opetusryhmän kanssa www.ruokavisa.fi  –sivustolla oleva tehtäväsarja. Oppilas aloittaa visan tekemisen syöttämällä opettajalta saamansa osallistumiskoodin sille varattuun kohtaan. Visa alkaa välittömästi. Jokainen Ruokavisan tehtäväsarjan täyttänyt ryhmä on automaattisesti mukana kisassa. Ruokavisa tehdään opettajan johdolla. Kilpailussa ryhmän pisteet lasketaan ryhmän keskiarvona. Yksittäisten oppilaiden tunnistetietoja ei kerätä. Opettaja voi halutessaan kerätä tiedon oppilaiden menestyksestä pyytämällä oppilasta lähettämään pistetietonsa opettajan sähköpostiin tulossivulla. Nämä tiedot eivät välity kilpailun järjestäjälle. Huom! Kiinnitättehän oppilaiden kanssa huomiota opettajan sähköpostiosoitteen oikeinkirjoitukseen, jotta opettaja varmasti saa pistetiedot sähköpostiinsa.

Mikäli visan teossa ilmenee teknisiä ongelmia, ottakaa yhteyttä Ruokatietoon. Otamme vastaan mielellämme myös palautetta visasta.

 

Palkitseminen ja loppukilpailu

Kilpailussa palkitaan valtakunnan parhaat ryhmät. 

Pääsy loppukilpailuun myönnetään kolmelle parhaan pistemäärän saaneelle ryhmälle, kuitenkin niin, että ne edustavat eri maakuntia. Lisäksi ryhmän osallistumisprosentin on oltava vähintään 60%. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 16 oppilaan ryhmästä vähintään kymmenen oppilaan on tehtävä visa. Opettaja ilmoittaa oppilasryhmänsä koon ennen visan tekemistä. Ryhmän kokoa ei saa käydä muuttamassa enää visan suorittamisen jälkeen. Myöskään oppilaiden suorituksia ei saa poistaa jälkikäteen. Tulosten muokkaaminen jälkikäteen johtaa koko ryhmän suorituksen hylkäämiseen. Mikäli useampi ryhmä päätyy samaan keskiarvoon, näiden ryhmien kesken suoritetaan arvonta Ruokatieto Yhdistyksen toimesta.

Loppukilpailuryhmä valitsee opettajansa johdolla neljän hengen joukkueen, joka edustaa koko ryhmää loppukilpailussa. 

Loppukilpailussa oppilaat suorittavat Ruokavisan teemoihin liittyviä tehtäviä, joissa mitataan vastuullisuuden tietoja, taitoja ja tekoja. Oppilaiden tehtävänä on suunnitella kolmen ruokalajin menu, joka valmistetaan loppukilpailupäivänä. Joukkueiden suorituksen arvioi tuomaristo, joka myös päättää kilpailun voittajaryhmän.

Kilpailun päätyttyä Ruokatieto voi kerätä palautetta opettajilta.

Palkintojen arpajaisveron tilittää kilpailun järjestäjä.

Kilpailun järjestää Ruokatieto Yhdistys ry. Kilpailuun liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ruokakasvatus(at)ruokatieto.fi.

Ruokatieto Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin.